Dezodorizacija

Provođenjem mjera dezodoracije postiže se uklanjanje neugodnih mirisa, nastalih pri dekompenzaciji organskih materijala. Navedeni postupak provodi se upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz primjenu motornih i ručnih prskalica aplikacijom na površinama.

Na ovaj način neugodni mirisi uklanjaju se na deponijama krutog otpada, u prostorijama mesnica, ribarnica, štala, vozilima – spremnicima komunalnog otpada, septičkim jamama, ostataka od uginulih životinja, stabilizacija aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kod kompostiranja organskog materijala u preradi voćnih sokova (otpadci), te u različitim prilikama biljne (organske) fermentacije.

VETERINARSKE LJEKARNE

VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 24;
tel: 240 - 126, 240 - 180

pon - pet : 07:30-14:30 sati
sub: 07-12 sati

KELEMEN
Varaždinska 1b;
tel: 647 - 777
pon - pet : 8-15 sati
sub: 8-12 sati

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja