Suzbijanje komaraca

Potencijalni problem predstavljaju ženke komaraca s velikom reproduktivnom moći, koje se nakon oplodnje hrane krvlju čovjeka i/ili životinja, budući da su im za razvoj jajašaca potrebni krvni proteini. Kako uzimaju krv iz različitih izvora, one su i mogući prijenosnici najrazličitijih zaraznih bolesti, pa time postaju i prijetnja po ljudsko zdravlje.

Suzbijanje komaraca provodi se na dvije razine :

LARVICIDNA DEZINSEKCIJA

Pod pojmom larvicidne dezinsekcije smatra se sprječavanje razvoja i uništavanje razvojnih oblika komaraca (jajašca, ličinki, kukuljica).

Ženke komaraca pronalaze pogodne vodene medije u koje polažu svoja jajašca iz kojih se za 5-10 dana ovisno o vanjskoj temperaturi, odnosno temperaturi vode, razvijaju ličinke koje potom hraneći se prolaze kroz različite stadije do stadija kukuljice iz kojih se legu odrasli ( krilati ) oblici komaraca.

Tretiraju se:

  • septičke ( crne ) jame
  • potoci i kanali oborinskih voda
  • spremnici vode
  • nakupine vode u čamcima u lučicama
  • lokve
  • zapušteni zdenci i cisterne
  • građevinski iskopi u kojima se nakuplja voda
  • kanali za navodnjavanje i odvodni kanali
  • nedovršene grobne jame i posude ( vaze ) za cvijeće na grobljima
  • nakupine odloženih automobilskih guma

ADULTICIDNA DEZINSEKCIJA

Adulticidna dezinsekcija je suzbijanje letećih oblika komaraca na otvorenom prostoru, a koristi se postupkom toplog ili hladnog zamagljivanja, te postupcima orošavanja.

Adulticidnim tretmanom metodom hladnog ULV zamagljivanja uspješno se suzbijaju odrasle aktivne jedinke. Sredstava koja koristimo za suzbijanje komaraca, bilo da se radi o larvicidima ili adulticidima, su u potpunosti ekološki prihvatljiva i neotrovna za vodene organizme, budući je njihova primjena vezana uz vrlo osjetljive vodene ekosustave, te maksimalno učinkovita ukoliko se vodi računa o sustavnom suzbijanju.

VETERINARSKE LJEKARNE

VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 24;
tel: 240 - 126, 240 - 180

pon - pet : 07:30-14:30 sati
sub: 07-12 sati

KELEMEN
Varaždinska 1b;
tel: 647 - 777
pon - pet : 8-15 sati
sub: 8-12 sati

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja