RASPORED DEŽURSTVA AMBULANTE JALŽABET

01.06.SušecŠpiljar
02.06.Berta
03.06.Berta, Virag 
04.06.Berta 
05.06.SušecŠpiljar
06.06.Berta
07.06.SušecŠpiljar
08.06.Berta
09.06.ViragŠpiljar
10.06.Virag, SušecŠpiljar
11.06.ViragŠpiljar
12.06.Berta
13.06.ViragŠpiljar
14.06.Berta
15.06.Virag
16.06.Sušec
17.06.Sušec, Berta 
18.06.Sušec 
19.06.ViragŠpiljar
20.06.Sušec
21.06.ViragŠpiljar
22.06.Sušec
23.06.BertaŠpiljar
24.06.Berta, ViragŠpiljar
25.06.BertaŠpiljar
26.06.Virag
27.06.BertaŠpiljar
28.06.Virag
09.06.BertaŠpiljar
30.06.Sušec
01.07.Sušec 
02.07.Sušec 
03.07.BertaŠpiljar
04.07.Sušec
05.07.BertaŠpiljar
06.07.Sušec
07.07.ViragŠpiljar
08.07.ViragŠpiljar
09.07.ViragŠpiljar
10.07.Berta
11.07.ViragŠpiljar
12.07.Berta
13.07.ViragŠpiljar
14.07.Berta
15.07.Berta 
16.07.Berta 
17.07.ViragŠpiljar
18.07.Berta
19.07.ViragŠpiljar
20.07.Berta
21.07.ViragŠpiljar
22.07.ViragŠpiljar
23.07.Virag
24.07.Sušec
25.07.ViragŠpiljar
26.07.Sušec
27.07.ViragŠpiljar
28.07.Sušec
29.07.Virag
30.07.Virag 
31.07.SušecŠpiljar
01.08.Virag
02.08.SušecŠpiljar
03.08.Virag
04.08.SušecŠpiljar
05.08.SušecŠpiljar
06.08.SušecŠpiljar
07.08.Berta
08.08.SušecŠpiljar
09.08.Berta
10.08.SušecŠpiljar
11.08.Berta
12.08.Berta 
13.08.Berta 
14.08.SušecŠpiljar
15.08.Berta
16.08.SušecŠpiljar
17.08.Berta
18.08.SušecŠpiljar
19.08.SušecŠpiljar
20.08.SušecŠpiljar
21.08.Berta
22.08.SušecŠpiljar
23.08.Berta
24.08.SušecŠpiljar
25.08.Virag
26.08.Virag, Berta 
27.08.Virag 
28.08.SušecŠpiljar
29.08.Virag
30.08.SušecŠpiljar
31.08.Virag
01.09.BertaŠpiljar
02.09.Berta, SušecŠpiljar
03.09.BertaŠpiljar
04.09.Virag
05.09.BertaŠpiljar
06.09.Virag
07.09.BertaŠpiljar
08.09.Sušec
09.09.Sušec, Virag 
10.09.Sušec 
11.09.BertaŠpiljar
12.09.Sušec
13.09.BertaŠpiljar
14.09.Sušec
15.09.ViragŠpiljar
16.09.Virag, BertaŠpiljar
17.09.ViragŠpiljar
18.09.Sušec
19.09.ViragŠpiljar
20.09.Sušec
21.09.ViragŠpiljar
22.09.Berta
23.09.Berta, Sušec 
24.09.Berta 

VETERINARSKE LJEKARNE

VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 24;
tel: 240 - 126, 240 - 180

pon - pet : 07:30-14:30 sati
sub: 07-12 sati

KELEMEN
Varaždinska 1b;
tel: 647 - 777
pon - pet : 8-15 sati
sub: 8-12 sati

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja