Veterinarska ambulanta Vidovec

Područje općine vidovec

Ambulanta djeluje samo na području jedne općine (Vidovec), koje obuhvaća 14 sela, sa 32,1 km2 poljoprivredne površine. Na tom području živi 5.426 stanovnika.

To je ujedno najmanje područje na kojem djeluje jedna od ambulanti Veterinarske stanice Varaždin. Ali, tom području gravitiraju i neka sela susjednih općina Ivanec i Novi Marof, pa stočari iz tih sela koriste usluge ambulante Vidovec. Okolica Vidovca poznata je više po zelju ("zeljari") i uzgoju drugog povrća.

Takva struktura poljoprivredne proizvodnje usmjerila je i razvoj stočarstva više na svinjogojstvo, pa se tu držalo više svinja po domaćinstvu, nego u drugim dijelovima. Ali i govedarstvo je tu dobro zastupljeno po broju i kvaliteti. Utjecaj marvogojske udruge Pod Belom, nedaleko od Vidovca, prve osnovane u ovom kraju vidljiv je osobito u kvaliteti i u interesu stočara za držanje čistokrvnih krava simentaske pasmine. U Vidovcu je djelovala i najaktivnija Poljoprivredna zadruga, koja se uspjela održati i dobro poslovati i u najtežim uvjetima za zadrugarstvo.

Jedan dio naprednih stočara odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata traži osnivanje veterinarske ambulante. Inicijativu daje Poljoprivredna zadruga i najnapredniji zadrugari. Zadruga daje jednu prostoriju u svojoj gospodarskoj zgradi u Vidovcu, koja se 1953. godine preurađuje u prvu Veterinarsku ambulantu. Ona ulazi u sastav Kotarske veterinarske stanice Varaždin. Prvi veterinar bio je tek diplomirani veterinar Ivan Paro. U svibnju 1954. godine u ambulantu dolazi dr. Krešimir Abram, koji je prije toga prošao usavršavanje u ambulanti u Biškupcu. Uspješno provodi akciju suzbijanja sakagije konja.

Završava tečaj iz uo. goveda i započinje akciju suzbijanja trihomonijaze, kao glavnog uzroka steriliteta goveda. Za kratko vrijeme proširuje djelatnost službe, pa već 1956. godine uzima još jednog veterinara (mr. Konrad Žiger) i jednog pomoćnika sa završenom nižom veterinarskom školom (Franjo Koščak). Nakon kraćeg rada kao samostalna Veterinarska stanica Općine Vidovec, ponovno 1961. godine postaje ambulanta Veterinarske stanice Varaždin.

Uz financijsku pomoć Općine Vidovec i kreditom iz Investicijskog fonda za poljoprivredu kod Poljopivredne banke u Zagrebu gradi se 1958. godine nova zgrada Veterinrske ambulante. Izgradnju je poduprla i Poljoprivedna zadruga Vidovec dajući zemljište za izgradnju ambulante. Nova ambulanta je sadržavala sve prostorije potrebne za liječenje i preglede, te uo. goveda, a uz ambulantu je sagrađen i stan za pomoćno osoblje. Godine 1967. izgrađuju se dva komforna stana za veterinare iznad prostorija ambulante. Stanove gradi Veterinarska stanica Varaždin iz sredstava svog stambenog fonda i kredita Privredne banke Varaždin.

Područje općine vidovec

Poljoprivredna zadruga organizira tov svinja u kooperaciji sa poljoprivrednicima. Postavlja se zahtjev za prozvodnjom kvalitetne prasadi mesnih pasmina svinja. Za to je trebalo stalno nabavljati i držati najkvalitetnije nerastove iz uzgojnih organizacija. Ambulanta preuzima brigu o nabavi i držanju rasplodnih nerastova. U dogovoru i uz pomoć zadruge izgrađuje se nastamba za rasplodne nerastove (1964. godine), na gospodarskom dvorištu ambulante.Otada se stalno nabavljaju nerastovi pasmina veliki jorkšir i njemački landras. Tako se osigurava kontinuirano i kvalitetno razmnožavanje svinja i opskrba tovilišta u kooperaciji sa kvalitetnim odojcima.

Poljoprivredna zadruga Vidovec među prvima organizira tov teladi do 250 kg u kooperaciji sa poljoprivrednicima. Ambulanta u tome najuže surađuje sa Zadrugom u kontroli držanja i ishrane teladi pružajući i kompletnu zdravstvenu zaštitu u tovilištima.

I KOKA - Varaždin razvija na području ambulante tov pilića, a veterinari obavljaju u objektima za tov nadzor nad zdravstvenim stanjem u tovilištima sve dok KOKA nije organizirala vlastitu veterinarsku službu, za cjelokupnu kooperaciju. Iza toga ambulanta kontrolira i drži u stalnom imunitetnom stanju redovitim cijepljenjem protiv Newcastle bolesti svu perad u seljačkim domaćinstvima. Tako se permanentno štiti široko organizirana farmska proizvodnja tovnih pilića.

Izgradnjom punktova za uo. u Tužnom 1960. godine i kasnije u Črešnjevu približila se veterinarska služba i uo. goveda i najudaljenijim selima. Danas nakon izgradnje telefonske mreže po selima i dobre ekipiranosti veterinarske službe prevoznim sredstvima i stručnim kadrom punktovi su izgubili prvotni značaj.

Intervencije i uo. goveda, a sada i sve više uo. svinja obavljaju se većinom u gospodarstvima na poziv vlasnika.

U ambulanti Vidovec radili su kao upravitelji: dr. Krešo Abram (1954-1962), mr. Konrad Žiger (1963-1967), Krešimir Samobor (1968-1973), Marijan Laušin (1974-1975), zatim od 1976. godine dulje ili kraće vrijeme Željko Draginić, Milan Velimirović, mr. Marijan Sabolić, Vladimir Nazansky, Ivo Leskošek, Hinko Kolarek, Damir Branović i Ninoslav Pavlic. Kroz ovo posljednje razdoblje u ambulanti su još radili: mr. Zlatko Matić, Dubravko Janković i Stjepan Cestar.

Veterinari koji su se isticali u određenim djelatnostima i pokazivali interes za pojedinu granu vet. medicine ili stočarstva iz ambulante Vidovec premješteni su u Veterinarsku stanicu Varaždin, gdje su preuzimali specijalističke i rukovodeće poslove u raznim djelatnostima.

Tako je dr. Krešimir Abram premješten u Centar za uo. 1962. godine (direktor Veterinarske stanice od 1983-1985), mr. Konrad Žiger 1967.godine za rukovoditelja poslovima na peradarstvu (od 1975-1990 upravitelj ambulante Biškupec), a Krešimir Samobor postaje 1973. godine upravitelj novoosnovane jedinice Poljoprivredno-veterinarska apoteka u Veterinarskoj stanici i zatim od 1985. godine direktor Veterinarske stanice Varaždin. Veterinar Marijan Laušin preuzima 1975. godine u Stanici odjel za uzgoj i razmnožavanje svinja, a mr. Marijan Sabolić postaje 1994. godine voditelj ambulante za male životinje, a od 1996. godine upravitelj cjelokupne Veterinarske ambulante Biškupec.

VETERINARSKE LJEKARNE

VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 24;
tel: 240 - 126, 240 - 180

pon - pet : 07:30-14:30 sati
sub: 07-12 sati

KELEMEN
Varaždinska 1b;
tel: 647 - 777
pon - pet : 8-15 sati
sub: 8-12 sati

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja