Veterinarska ambulanta Jalžabet

Radno vrijeme ambulante Jalžabet:

PON - SUB:
od 07:00 do 14:00 i od 16:00 do 18:00 (zimsko radno vrijeme)
od 07:00 do 14:00 i od 18:00 do 20:00 (ljetno radno vrijeme)

NED:
od 09:00 do 11:00
za hitne slučajeve od 00:00 do 24:00

izdavanje Svjedodžbi
PON - PET:

od 07:00 do 9:00

Radno vrijeme ambulante Vrbanovec:

PON - PET:
od 07:00 do 14:00
za hitne slučajeve od 00:00 do 24:00

izdavanje Svjedodžbi
PON - PET:

od 08:00 do 9:00

Telefonski broj: 042 647 086
Dežurni mobitel: 099 6240 142


Voditelj: VELIMIR BERTA dmv, TOMISLAV MATIJAČIĆ dmv, MEĐIMUREC JOSIP

Na području amb. Jalžabet i amb. Vrbanovec trenutno "servisiramo" cca 650 krava te se trenutno nalazi cca 50 - tak konja i cca 300 - tinjak koza.

Ambulanta Jalžabet u koncesiji ima područje općine Jalžabet i Trnovec Bartolovečki dok amb. Vrbanovec ima općine Donji Martijanec i Mali Bukovec.


Područje općine Jalžabet i Trnovec Bartolovečki

Veterinarska ambulanta Jalžabet djeluje na području dvije općine (Jalžabet i dio općine Trnovec Bartolovečki). Ono obuhvaća 16 sela sa 6.380 stanovnika i oko 63,4 km2 poljoprivredne površine.

Ambulanta je izgrađena 1942. godine uz potporu Banovine Hrvatske. Općinsko Poglavarstvo Jalžabet darovalo je zemljište i zgradu zdravstvene ambulate, koja je preseljena na drugo mjesto. O trošku Banovine i iz fondova veterinarske Zaklade adaptirana je i opremljena spomenuta zgrada i izgrađena stambena zgrada za veterinara.

Prvi veterinar i upravitelj Veterinarske ambulante bio je i glavni inicijator izgradnje dr. Zvonimir Strunjak, tadašnji veterinar pri općinskom Poglavarstvu Jalžabet. On ovdje radi do završetka rata 1945. godine, a potom su dulje ili kraće vrijeme upravitelji bili: dr. Vinko Žic, dr. Drago Čleković, mr. Marko Mihalina, dr. Vlatko Ivoš, dipl. vet. Mirko Ptičar, mr. Krešimir Albus, mr. Zlatko Matić, Damir Branović i Ninoslav Šemiga. Nakon reorganizranja administrativno-upravnih jedinica 1955. godine na regionalnoj razini i osnivanja Općine Jalžabet Veterinarska ambulanta Jalžabet postaje samostalna općinska ustanova, a nakon nove reorganizacije godine 1961. ponovno postaje veterinarska ambulanta u sastavu Veterinarske stanice Varaždin.

Kao drugi veterinari radili su u ambulanti kraće ili dulje vrijeme veterinari: Emilijan Kani, Franjo Zaplatić, Dragutin Nuić, Danijel Borić, Dragutin Slunjski, mr. Marijan Sabolić i Zoran Studak.

Ubrzo nakon izgradnje ambulante sposobni su veterinari praktičari stekli veliki ugled i povjerenje kod stočara, pa nije bilo teško provoditi sve preventivne akcije za suzbijanje zaraza. Područje Jalžabeta bilo je distrikt antraksa, pa se posebna pažnja posvećivala suzbijanju ove opasne zoonoze. Redovito su se goveda cijepila protiv bedrenice. Godina 1961. bila je posebno zabilježena po većem broju slučajeva bedrenice. Tako je od ukupno 4.617 goveda cijepljenih protiv bedrenice na području Veterinarske stanice Varaždin bilo 2/3 cijepljeno na području Veterinarske ambulante Jalžabet. Redovitom tuberkulinizacijom svih goveda ova zaraza više ne predstavlja problem.

Ambulanta

Izgradnjom elektrane i reguliranjem vodotokova nestali su uvjeti koji su pogodovali pojavi metiljavosti, ali tome pridonosi i učestalo štalsko držanje goveda.

Stroga kontrola pripusta pod divlje bikove, liječenje neplodnosti zbog spolnih zaraza, ponajviše trihomonijaze i širenjem umjetnog osjemenjivanja znatno je povećana plodnost, ali i kvaliteta podmlatka. Otvaranjem punktova za uo. u Kaštelancu i Šemovcu obuhvaćene su umjetnim osjemenjivanjem sve krave na području ambulante.

Domaćinstva su prihvatila kooperativne odnose koje su razvijale razne organizacije u tovu goveda, uzgoju i tovu svinja ili peradi. To dovodi do povećanja broja stoke, ali i novih zdravstvenih i uzgojnih problema. U svezi s ovim potrebama ambulanta povećava broj stručnog osoblja, tako da uskoro ima 2 veterinara i 2 bolničara. 1978. godine otvoreno je u Jalžabetu u prostorijama ambulante prodajno mjesto ljekovitih i hranjivih dodataka i na tom mjestu zapošljava se jedan veterinarski tehničar (Drago Vidaković). Zadatak je bio opskrbiti stočare lijekovima i ljekovitim dodacima, te vitamnsko-bjelančevinastim dodacima hrani koju su gospodarstva sama pripremala iz vlastitih sirovina.

Ubrzo se u kooperativnu proizvodnju uključila i Veterinarska stanica Varaždin preko svog odjela "Stočar". Razvila se vlastita kooperativna proizvodnja tova teladi do 250 kg, proizvodnja prasadi do 25 kg i tov svinja do 110 kg. Ambulanta Jalžabet preuzima kompletnu zdravstvenu zaštitu i nadzor nad držanjem i ishranom stoke u vlastitoj kooperativnoj proizvodnji. Zbog sve većeg širenja kooperativne proizvodnje u peradarstvu, koju je razvijala "Koka" Varaždin, posebna je pažnja posvećena održavanju imunitetnog stanja protiv najopasnije zaraze kuge peradi (Newcastle) u uzgojima peradi na privatnim gospodarstvima.

Taj posao, kao i ostale poslove zdravstvene zaštite domaćih životinja i zadatke u svezi unapređivanja stočarstva i stočarske proizvodnje Veterinarska ambulanta Jalžabet uspješno obavlja i u novim uvjetima preobrazbe seljačkh gospodarstava.

VETERINARSKE LJEKARNE

VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 24;
tel: 240 - 126, 240 - 180

pon - pet : 07:30-14:30 sati
sub: 07-12 sati

KELEMEN
Varaždinska 1b;
tel: 647 - 777
pon - pet : 8-15 sati
sub: 8-12 sati

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja