Veterinarska ambulanta Biškupec

Fotografije uz članak 8
Radno vrijeme ambulante Biškupec:

PON - SUB:
od 07:00 do 14:00 i od 16:00 do 18:00 (zimsko radno vrijeme)
od 07:00 do 14:00 i od 18:00 do 20:00 (ljetno radno vrijeme)

NEDJELJA:
od 09:00 do 11:00
za hitne slučajeve od 00:00 do 24:00

Izdavanje Svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja:
PON - PET:

od 07:00 do 9:00

Telefonski broj: 042/240-100
Dežurni mobitel: 099/6240-123 
Fax: 042/240-461


Voditelj: univ.mag. IVANIŠ DARIO dmv

Veterinarska ambulanta Biškupec djeluje na području grada Varaždina, općina Trnovec, Sračinec, Beretinec, Sv. Ilije i Kneginca. U Varaždinskoj i Međimurskoj županiji ima oko 15 farmi goveda sa prosječno 15-50 rasplodnih životinja. Na području ambulante trenutno ima oko 500 grla stoke. Tu su i peradarske farme za tov brojlera kojih ima na području ambulante oko desetak, te petnaestak farmi koza i ovaca sa prosječno oko 50-100 životinja. Ostali poslovi su uglavnom na manjim obiteljskim gospodarstvima koja drže svinje za vlastite potrebe.

Služeći se najsuvremenijom opremom, specijalizirani stručnjaci za pojedina područja veterinarske medicine pružaju veterinarske usluge te odgovaraju na sva postavljena pitanja u svezi Vaših životinja.

U Veterinarskoj ambulanti Biškupec trenutačno radi 8 doktora veterinarske medicine, a od toga:

  • 1 dr. sc. iz područja bolesti domaćih kopitara i papkara
  • 1 mr. sc. iz područja poslova DDD-a
  • 1 specijalizant iz područja patologija i uzgoj domaćih mesoždera

Osim toga imamo zaposleno 1 sanitarnog inžinjera, 2 sanitarna tehničara i 5 veterinarskih tehničara.

VETERINARSKE LJEKARNE

VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 24;
tel: 240 - 126, 240 - 180

pon - pet : 07:30-14:30 sati
sub: 07-12 sati

KELEMEN
Varaždinska 1b;
tel: 647 - 777
pon - pet : 8-15 sati
sub: 8-12 sati

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja